Programul Workshop-ului

Vineri 14 Decembrie 2018


8,30 – 9,00  Înregistrare (primirea participanților) 

9,00 – 9,45  Deschiderea oficială a workshopului

Prof. univ. dr. Eduard Ionescu, Prorector, Universitate Spiru Haret

Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR

Prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu, Membru al UZPR și al Consiliului științific al revistei Amfiteatru Economic

Conf. univ. dr. George Lăzăroiu, Universitatea Spiru Haret

Prof. univ. dr. Dinu Vasile, Membru al Academiei Oamenilor de Știință din Romania, Membru al UZPR și Redactor-șef al revistei Amfiteatru Economic

 

9,45 – 10,15 Pauză de cafea

10,15 – 11,00
Secțiunea I Cercetarea economică și comunicarea în contextual general al cercetării științifice
Prof. univ. dr. Gheorghe SĂVOIU

11,00 – 11,30 Secțiunea II Elementele structurale ale unui articol științific
Prof. univ. dr. Vasile DINU

11,30 – 12,00 Secțiunea IIIRedactarea unui articol științific
Prof. univ. dr. Vasile DINU

12,30 – 13,00 Secțiunea IVModalități de prezentare a unui articol științific
Prof. univ dr. Gheorghe SĂVOIU

13,00 – 13,45 Pauză de cafea

13,45 – 14,30 Secțiunea V – Baze de date internaționale în domeniul științelor economice
Conf. univ. dr Dan-Cristian Dabija

14,30 – 15,00 Secțiunea VI Criterii relevante în alegerea unei reviste științifice
Conf. univ. dr Dan-Cristian Dabija  

Sâmbătă 15 Decembrie 2018


 9,00 – 9,30
Secțiunea VII – Bune practici privind optimizarea citărilor
Prof. univ. dr. Vasile DINU

9,30 – 10,00
Secțiunea VIII Criterii de evaluare a performațelor științifice
Conf. univ. dr Dan-Cristian Dabija

10,00 – 10,30
Secțiunea IXPlagiatul, legislația antiplagiat și etica cercetării
Prof. univ dr. Gheorghe SĂVOIU

10,30 – 11,00
Secțiunea XPublicarea gratuită a rezultatelor cercetării științifice în reviste indexate în Web of Science
Conf. univ. dr. George Lăzăroiu

11 – 12,00
Discuții, întrebări, răspunsuri, concluzii