Lansare de carte

A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice

Autori: Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu și Dan-Cristian Dabija

Vasile Dinu este profesor univ. dr. al Academiei de Studii Economice din București, activând în cadrul Departamentul de Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității, din cadrul Facultății de Business și Turism. Este membru fondator și redactor-șef  al revistei Amfiteatru Economic, indexată și cotată de Clarivate Analitycs Web of Science în Social Sciences Citation Reports. Raportul citărilor din septembrie 2018 evidențiază  un număr de 58 articole publicate, 220 citări cumulate (196 fără autocitări), 167 de articole în care se găsesc citări (153 fără autocitări), și un indice Hirsh de 9. În Scopus indicele Hirsh este 7, iar în Google Scholar este 12. Are titlul de profesor evidențiat acordat în 1989 de către Ministerul Educației din România. În anul 2015 Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER), i-a acordat Distincţia „Excelenţă pentru întreaga activitate”,  iar în anul 2014 Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureștia i-a acordat titlul de Profesor Emerit pentru excelență didactică și de cercetare în domeniul științelor economice. Este membru în boardul editorial a trei reviste indexate și cotate Clarivate Analytics Web of Science și în șapte reviste indexate în baze de date internaționale. De asemenea, este membru al Asociației pentru Inovare și calitate în afaceri sustenabile, Facultatea de Business și Turism, ASE București și Președinte al Asociației pentru Protecția Consumatorilor UniversCons din Buzau.

Gheorghe Săvoiu este profesor univ. dr. habil. în cadrul Departamentului Finanțe, Contabilitate, Economie al Facultății de Științe Economice și Drept al Universității din Pitești.  Este vicepreședinte al Societății Române de Statistică, conducător de doctorate în domeniul statistică economică și cibernetică la Școala Doctorală a Universității din Craiova, cercetător asociat la Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, în cadrul noului Centrul de Economie Montană CE-MONT, respectiv  și în Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), aparținând tot Academiei Române. Gheorghe Săvoiu este editor și recenzor pentru diferite reviste științifice indexate și cotate de Clarivate Analitycs Web of Science (Amfiteatru Economic, Current Science, International Review of Economics and Finance), fiind autor a peste 35 de cărți și cursuri de specialitate, precum și a mai mult de 250 de articole. În iulie 2018, conform Thomson Reuters Web of Science prof. Săvoiu avea un H index = 5, respectiv un H index = 6 în Scopus. În anul 2012, în calitate de editor și coautor Gheorghe Săvoiu a publicat Econophysics: Background and Applications in Economics, Finance, and Sociophysics, London: Elsevier Academic Press, carte premiată în competiția din 2013, de către Asociația Facultăților de Economie din România (AFER).

Dan-Cristian Dabija, este conf. univ. dr. habil. la Departamentul de Marketing al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Domeniile sale de predare și de cercetare sunt comerțul cu amănuntul, marketingul internațional, comportamentul românilor, dezvoltarea sustenabilă în retail și marketingul turistic. El și-a finalizat studiile doctorale la Academia de Studii Economice din București și a urmat diferite stagii de specializare postdoctorală la universități din Anglia, Austria, Finlanda, Germania, Olanda, Polonia, Ungaria și România. Din 2015 deține abilitarea în marketing, iar din 2017 este îndrumător de doctorat în marketing, coordonând 5 doctoranzi. Între 2015 și 2017 a coordonat un proiect de cercetare finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior Cercetare Dezvoltare Inovare – UEFISCDI (Competiția Tinere Echipe 2014). În 2018 dr. Dabija avea un indice Hirsch de 8 în Web of Science, 6 în Scopus și 13 în Google Scholar. De-a lungul carierei sale, a publicat peste 130 de lucrări în reviste de prestigiu din Europa și America de Nord, în cadrul unor volume colective editate apărute la edituri internaționale de prestigiu, participând cu comunicări la numeroase conferințe internaționale (EMAC, World Marketing Congress, Annual MBAA International Conference, Annual North American ACR Conference, RESER, Logistic Network Conference UK etc.). Profilul său științific complet poate fi accesat la https://sites.google.com/site/drecdancristiandabija/home.