Comitetul de organizare și lectori invitați

Comitetul de organizare 

 • Prof. univ. dr. Maria Andronie, Prorector, Universitatea Spiru Haret
 • Conf. univ. dr. Andronie Mihai, Universitatea Spiru Haret
 • Conf. univ. dr. Gârdan Daniel, Universitatea Spiru Haret
 • Conf. univ. dr. Iatagan Mariana, Universitatea Spiru Haret
 • Lect. univ. dr. Hurloiu Iulian¸ Universitatea Spiru Haret  
 • Lect. univ. dr. Uţă Cristian, Universitatea Spiru Haret

Scurtă prezentare a lectorilor invitați

prof. univ. dr. Vasile Dinu

Redactor-șef, Revista Amfiteatru Economic, Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România

Data şi locul naşterii: 4 martie 1947, sat  Focşănei, com. Vadu Paşii, jud. Buzău

 

Link-uri către pagini web cu publicațiile relevante

https://scholar.google.ro/citations?user=qTwhMrAAAAAJ&hl=de

https://ideas.repec.org/e/pdi172.html

https://www.researchgate.net/profile/Vasile_Dinu2

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2099608

http://ad-astra.ro/whos-who/?userid=3762

 Adresă, telefon, e-mail:
Str. Bistritei, Bl. 3, Sc. A, Et. 5, Ap. 19, cod postal 120038, Buzău
Mobil :+40745 069 890
dinu_cbz@yahoo.com

Afiliere:
Academia de Studii Economice din București
Academia Oamenilor de știință din Romania

Formarea profesională (educaţia):

 • 1965 – 1970: Studii universitare la Academia de Studii Economice din București – Diploma de licență în economie
 • 1995-1999: Studii doctorat – Titlu de doctor în economie
 • Septembrie1995 – Decembrie 1998: Perfecționare Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, România, Unitatea de coordonare a programului EU-PHARE_VET RO 9405 – Certificat „Elaborarea de standarde de pregătire profesională, curriculă, cursuri de formare specializate”
 • 07.1996 – 09.08.1996 : Perfecționare Autoritatea pentru Formare profesională și Forță de muncă (FAS), Dablin, Irlanda – Certificat de formare profesională „Elaborare de de standarde și curiculă în domeniul școlilor post-liceale de comerț”

Evoluţia profesională (cariera) până în prezent:

 • 2007-prezent : Profesor universitar doctor, Facultatea de Business și Turism, ASE București
 • 2002-2007: Conferențiar universitar doctor, Facultatea de Comerț, ASE București
 • 1999-2007: Prodecan al Colegiului Universitar Economic ASE – Buzău
 • 1998-2002: Lector universitar doctor Facultatea de Comerț, ASE București
 • 1970-1998: Profesor la Liceul Economic, Buzău

Performanțe științifice:

 1. Cărți publicate în edituri din țară (autor/coautor): = 20 și din străinătate (capitole) = 2
 2. Proiecte de cercetare (în calitate de director = 7 , în calitate de membru în echipă = 7
 3. Articole în reviste indexate și cotate Web of Science = 58
 4. Articole în publicații indexate în baze de date internaționale = 54 și naționale = 24
 5. Citări totale la articole, lucrări și cărți: în Web of Science = 220, în Scopus = 206, în Google Scholar = 540
 6. Indicile Hirsch:
 • Web of Science = 9
 • Google: = 12, iar i10 index = 16
 • Scopus = 7
 • ResearchGate = 8
 • RePEc = 5
 1. Premii și disticții
 • Distincţia „Excelenţă pentru întreaga activitate”, Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, 2015, Seria EIA Nr. 4/27.3.2015;
 • Profesor Emerit pentru excelență didactică și de cercetare în domeniul științelor economice, acordat de Senatul Academiei de Studii Economice din București, 2014;
 • Diplomă de Excelenţă, Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, 2012, Seria E, Nr. 16/29.6.2012;
 • Diploma N.G. Roegen pentru contribuţia la cercetarea ştiinţifică şi economică, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, 2003 și 2006;
 • Profesor evidenţiat, Ministerul Educaţiei și Învățământului din România,

 

Cartea „A concepe, a redacta și a publica un articol știinífic”, apărută în 2016 (autori: Dinu Vasile, Savoiu Gheorghe și Dabija Dan-Cristian), a obținut în 2017 de la Asociația Facultăților Economice din România (AFER) disticția „Cea mai bună carte din domeniul economic”

Calitatea de membru:

 Reviste indexate Web of Science Clarivate Analytics

 • Membru în comitetul ştiinţific (editorial board), Journal of Business Economics and Management, Editura Taylor and Francis, ISSN 1611-1699, FI = 0,618/2015.
 • Membru în comitetul ştiinţific (editorial board), Journal of Economics & Sociology, Editura Scientific Publishing House, Centre of Sociological Research, ISSN 2071-789X, Indexată Thomson Reuters Web of Science Emerging Sources Citation Index, fără factor de impact.
 • Membru în comitetul ştiinţific (editorial board), Montenegrin Journal of Economics, Editura ELIT – Economic Laboratory for Transition Research, Podgorica, Montenegro, ISSN 1800-845, Indexată Thomson Reuters Web of Science Emerging Sources Citation Index, fără factor de impact.

Reviste indexate în Baze de date internaționale

 • Membru în comitetul ştiinţific (editorial board), Journal of Applied Economics, Editura Singidunum University Serbia, ISSN 2406-2588.
 • Membru în comitetul ştiinţific (editorial board), Acta Academica Karviniensia, Editura Silesian University, ISSN 1212-415X.
 • Membru în comitetul ştiinţific (editorial board), Economic development, Editura Institute of Economics Scopje, ISSN1409-7893.
 • Membru în comitetul ştiinţific (editorial board), Ecoforum, Editura Universitatea Ștefan cel Mare Suceava ISSN 2344-2174, 2 numere pe an
 • Membru in comitetul ştiinţific (editorial board), Manager Jornal, Editura Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București, ISSN 1453-0503.
 • Membru în comitetul ştiinţific (editorial board), Revista de turism – Studii şi cercetări în turism, Editura Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, ISSN 1844-2994, 2 numere pe an
 • Membru în comitetul ştiinţific (editorial board), CACTUS Tourism Journal, Editura ASE București, ISSN 2247-3297.
 • Membru – Asociația pentru Inovare și calitate în afaceri sustenabile (BASIQ), Facultatea de Business și Turism, ASE București, 2014;

prof. univ. dr. Gheorghe Săvoiu

Membru în Colegiul de redacție al revistei Amfiteatru Economic
Data şi locul naşterii: 7 aprilie 1957, Pitești, jud. Argeș

Link-uri către pagini web cu publicațiile relevante
https://scholar.google.com/citations?user=-tYUa9UAAAAJ&hl=en
https://ideas.repec.org/e/psv16.html
https://www.researchgate.net/profile/Gheorghe_Savoiu/reputation
http://www.eoht.info/page/Gheorghe+Savoiu
http://ad-astra.ro/whos-who/?userid=3294
http://www.worldcat.org/identities/lccn-no2013008650/
https://www.linkedin.com/in/gheorghe-savoiu-b2733716/

Adresă, telefon, e-mail:
Str. Calea București, Nr. 8, Bl. 27, Sc. B, Et. I, Ap. 5, cod postal 110133, Pitești
Mobil: +40745 047 085
gsavoiu@yahoo.com

Afiliere:
Vicepreşedinte cu atribuţii de cercetare al Societăţii Române de Statistică, București.
Președinte al filialei Argeș a Societăţii Române de Statistică, Pitești.
Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române
Centrul de Economie Montană (CE-MONT), Vatra Dornei, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română
Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale (2012-2017);
Asociaţia Internațională de Ştiinţe Regionale (2012-2017).

Formarea profesională (educaţia):

 • 1977-1981: Studii universitare la Academia de Studii Economice din București – Diploma de licență în economie – Specialitatea Comerț.
 • 1997-2000: Studii doctorale – Titlu de doctor în economie – domeniul Statistică și cibernetică economică teza de doctorat intitulată Analiza statistică a variaţiei teritoriale a preţurilor, a fost susţinută la ASE Bucuresti în data de 11 noiembrie 2000, conform ordin Senat ASE – Bucureşti nr.291/25 septembrie 2000 – titlul de doctor acordat la susținere și confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3951 din 5.06.2001.
 • Mai 2014-Decembrie 2014: Pregătire, redactare și susținere teza de abilitare intitulată Statistical Thinking the Contribution of Its Research Methods and Models to Modern Trans-, Inter- and Multi-Disciplinarity a fost susținută în 16.12.2014 si autentificată prin ordin MECS 3216/18.02.2015, anexa 18, fiind publicată în 2015, la Editura Universitară, Bucureşti (ISBN-978-606-28-0275-2) – atestat de abilitare și conducător de doctorat în domeniul Statistică și cibernetică economică.

Evoluţia profesională (cariera) până în prezent:

 • 2015-prezent: Profesor universitar doctor habilitat, Facultatea de Științe economice și drept, Universitatea din Pitești
 • 2014-prezent: Profesor universitar doctor habilitat, conducător de doctorat la Școala doctorală a Universității din Craiova, în domeniul Statistică și cibernetică economică
 • 2007-2015: Conferențiar universitar doctor Facultatea de Științe economice și drept, Universitatea din Pitești
 • 2003-2007: Conferențiar universitar doctor, Decan al Facultății de Finanțe Contabilitate, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești
 • 2001-2003: Lector universitar doctor Facultatea de Finanțe Contabilitate, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești
 • 1990-2001: Statistician economist, Șef serviciu, Director adjunct, Direcția Județeană de Statistică Argeș, Pitești, Institutul Național de Statistică
 • 1981-1990: Economist, Economist principal, Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti.

Performanțe științifice:

 1. Cărți publicate în edituri din țară (autor/coautor): = 34 și din străinătate = 2, din care 1 în editura Elsevier – Academic Press
 2. Proiecte de cercetare în calitate de director = 5 , în calitate de membru în echipă = 15
 3. Articole în reviste indexate și cotate Web of Science = 39
 4. Articole în publicații indexate în baze de date internaționale = 70 și naționale = 50
 5. Citări totale la articole, lucrări și cărți: în Web of Science = 81, în Scopus = 82, în Google Scholar = 668
 6. Indicile Hirsch:
 • Web of Science = 5
 • Google: = 13, iar i10 index = 18
 • Scopus = 6
 • ResearchGate = 6
 • RePEc = 3
  1. Premii și disticții
 • Premiul II, pentru cărţi economice publicate în străinătate, Gheorghe Săvoiu (editor şi coautor), 2012. Econophysics: Background and Applications in Economics, Finance, and Sociophysics (Econofizica: context şi aplicaţii în economie, finanţe şi sociofizica), London: Elsevier Academic Press (AP), oferit de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, 2013;
 • Diploma de excelenţă pentru activitatea desfăşurată la seminarul ştiinţific Octav Onicescu al Societății Române de Statistică pentru anii 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (peste 60 de lucrări prezentate);
 • Diplome și medalii primite la 140,145 şi 150 de ani de Statistică oficială în România;
 • Premiul special Alecsandru Puiu Tacu al Institutului Academiei Române, filiala Iaşi, la ICES Gheorghe Zane, Iași în anii 2007, 2009, 2010 şi 2012 (peste 50 de lucrări prezentate);
 • Diplomă de excelență acordată în semn de recunoștință pentru managementul asigurat proiectului de cercetare privind ierarhizarea serviciilor publice din județul Argeș, Prefectura județului Argeș, 2013.
 • Diplomă de Excelenţă acordată de Revista Amfiteatru Economic pentru contribuția deosebită și susținerea permanentă a activității revistei, ASE, București, 21 decembrie 2014;
 • Diplomă de recunoașterea a activității depuse în calitate de membru în Neutrosophic Science International Association – The University of New Mexico, USA, 05.09.2015 (inclusive menționarea lucrărilor apreciate in Encyclopedia of Neutrosophic Researchers, 1st Volume, Pons Editions, 2016, pp.184-185).
 • Certificate of reviewing, awarded in May 2016, by International Review of Economic and Finance, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 2016.
 • Diplomă aniversară “80 de ani de la înființarea Societății Române de Statistică” pentru merite deosebite în activitatea societății, București, 23.06.2017.
 • Cartea „A concepe, a redacta și a publica un articol știinífic, apărută în 2016 (autori: Dinu Vasile, Savoiu Gheorghe și Dabija Dan-Cristian), a obținut în 2018 de la Asociația Facultăților Economice din România (AFER) disticția „Cea mai bună carte din domeniul economic”

 

Calitatea de membru:

Reviste indexate Web of Science Clarivate Analytics

 • Peer reviewer, International Review of Economics and Finance, Editura Elsevier Editorial System, ISSN 1059-0560, FI = 1,261/2016, 6 numere pe an;
 • Peer reviewer, Current Science, Editura Current Science Association Indian Institute of Science, ISSN 0011-3891, FI =0,843/2016, 24 numere pe an;
 • Membru în comitetul ştiinţific (scientific board) și peer reviewer, Romanian Statistical Review (Revista Română de Statistică) Editura INS, ISSN (tipar) 1018-046X și ISSN (online) 1844-7694, Indexată Thomson Reuters Web of Science Emerging Sources Citation Index, fără factor de impact, 4 numere pe an.

Reviste indexate în Baze de date internaționale

 • Membru în comitetul ştiinţific și editor (editorial board), Management, Editura Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, Serbia, ISSN (on-line) 2406-0658 și ISSN (tipar)1820-0222, 4 numere pe an;
 • Redactor și peer reviewer (editorial board), Journal of Rural Development, Science and Education Publishing, ISSN (Print):2333-4762 și ISSN (Online):2333-4770, 6 numere pe an;
 • Peer reviewer (Board of Reviewers), Journal of Physical Education and Sport, Editura Universității din Pitești, ISSN (online): 2247 – 806X, ISSN (print): 2247 – 8051, ISSN – L = 2247 – 8051, 4 numere pe an;
 • Membru în comitetul ştiinţific și editor (Editorial Board Members), International Journal of Multivariate Data Analysis, Inderscience Publishers, ISSN (online) 2396-8311 și ISSN (print) 2396-8303,  4 numere pe an;
 • Membru în comitetul științific și peer reviewer la The International Symposium Innovative Management and Business Performance SymOrg (biannual între 2010-2016), Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, Serbia;
 • Membru în comitetul științific al The International Conference Romanian Rural Tourism in Sustainable Development Context, Vatra Dornei, România (între 2012-2017) Academia Română, filiala Iași, Institutul de Economie şi ştiinţe sociale Gheorghe Zane;
 • Membru în comitetul științific al International Conference „The Role of Euroregions in Sustainable Development in the Context of theWorld Crisis: Siret – Prut – Nistru Euroregion” (între 2012-2017) Academia Română, filiala Iasi, Institutul de Economie şi ştiinţe sociale Gheorghe Zane;
 • Membru în comitetul științific al The 3rd International Conference on Econophysics, 2017, Volos, Greece;
 • Membru în comisia de jurizare a unor competiţii internaţionale statistice şi econometrice International Atlantic Economic Society Society’s Best Undergraduate Paper Competition, 2013 edition – http://www.iaes.org/awards/best-undergraduate-paper-award/ în echipa de 16 profesori evaluatori din Canada, Franța, India, Corea de Sud, Portugalia, România (Gheorghe Săvoiu, Universitatea din Pitesti), Turcia și SUA,coordonată de Gary Clayton, PhD Northern Kentucky University);
 • Membru – Asociația pentru Inovare și calitate în afaceri sustenabile (BASIQ), Facultatea de Business și Turism, ASE București, 2017;

 

conf. univ. dr. Dan-Cristian Dabija

Membru în Colegiu de redacție al revistei Amfiteatru Economic
Data şi locul naşterii: 19 decembrie 1980, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Link-uri către pagini web cu publicațiile relevante
https://scholar.google.ro/citations?user=MqzkKtoAAAAJ&hl=de
https://www.researchgate.net/profile/Dan-Cristian_Dabija
https://publons.com/author/479036/dan-cristian-dabija#profile
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1908133
http://www.researcherid.com/rid/I-8101-2012
https://sites.google.com/site/susretailgen/

 Adresă, telefon, e-mail:
Calea Moților Nr. 67, Ap. 8, cod poștal 400370, Cluj-Napoca; Mobil :+40740 189 659
cristi_dabija@yahoo.com; dabijadancristian@gmail.com

Afiliere

Departmentul de Marketing, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, www.econ.ubbcluj.ro

Formarea profesională (educaţia):

 • Decembrie 2015: Atestat de abilitare, domeniul Marketing
 • 2010-2013: Studii post-doctorale în Științe Economice, Specializarea Marketing (ASE București);
 • 2006-2009: Studii doctorale în Științe Economice, Specializarea Marketing (ASE București), Doctor din martie 2010;
 • 2003-2004: Studii masterale: Strategii și Politici de Marketing, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA);
 • 1999-2003: Studii de licență: Tranzacții Economice Internaționale, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.

Evoluţia profesională (cariera) până în prezent:

 • Februarie 2017-prezent: Conducător de doctorat titular, Școala Doctorală Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, UBB Cluj-Napoca
 • 2013-prezent: Conf.univ.dr., FSEGA, UBB Cluj-Napoca
 • 2011-2013: Lector univ.dr., FSEGA, UBB Cluj-Napoca
 • 2010-2011: Asist.univ.dr., Delegație de lector, FSEGA, UBB Cluj-Napoca
 • 2007-2010: Asist.univ.drd., FSEGA, UBB Cluj-Napoca
 • 2005-2007: Prep.univ.drd., FSEGA, UBB Cluj-Napoca
 • 2003-2005: Colaborator extern plata cu ora, FSEGA, UBB Cluj-Napoca

 

Performanțe științifice:

1.Cărți publicate în edituri din țară (autor/coautor) = 7 și din străinătate = 1

2.Capitole în edituri din țară (autor/coautor) = 8 și din străinătate = 13

3.Proiecte de cercetare (în calitate de director = 3, membru în echipă = 5)

4.Articole în reviste indexate și cotate Web of Science = 22; Web of Science Conference Proceedings = 14

5.Articole în publicații indexate în baze de date internaționale = 48 și naționale = 10

6.Citări totale la articole, lucrări și cărți: în Web of Science = 169, în Scopus = 118, în Google Scholar = 617

7.Indicile Hirsch:

 • Web of Science = 8
 • Google: = 13, iar i10 index = 17
 • Scopus = 4
 • ResearchGate = 4
 • RePEc = 4

8.Premii și disticții

 • Septembrie 2018: Publons Peer Review Awards 2018 pentru top 1% recenzori în Business & Economics din baza cu recenzori Publons, determinat prin numărul de recenzii realizate între 2017-2018. https://publons.com/dashboard/records/award/certificate/prw/32469/2018/
 • Septembrie 2018: Publons Peer Review Awards 2018 pentru locul 5 din baza de date cu recenzori Publons, determinat prin numărul de rapoarte de recenzie cu calificativul excelent acordat de editorii de reviste în perioada de referință 2017-2018 https://publons.com/dashboard/records/award/certificate/prw/29029/2018/
 • August 2018: Premiu al UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru finanțarea Învățământului Superior Cercetare Dezvoltare Inovare) PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-22932  pentru articolul Dabija, D.C., Bejan, B., Tipi, N., (2018). Generation X versus Millennials communication behavior on social media when purchasing food versus tourist services. Ekonomie a Management (E&M) / Economics and Management, 21(1), pp.191-205, ISSN 1212-3609, e-ISSN 2336-5604; DOI: http://doi.org/10.15240/tul/001/2018-1-013, WOS: 000429786100013
 • Noiembrie 2017: Premiul I pentru cartea „A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice” – autori: Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu, Dan-Cristian Dabija, acordată de către Asociația Facultăților de Economie din România
 • Octombrie 2017: Premiu al UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru finanțarea Învățământului Superior Cercetare Dezvoltare Inovare) PN-III-P1-1.1-PRECISI2017-15458 pentru articolul Dabija D.C., Postelnicu C., Dinu V., Mihăilă A.,  Stakeholders’ perception of sustainability orientation within a major Romanian University. International Journal of Sustainability in Higher Education, 18(4), pp.533-553. http://dx.doi.org/10.1108/IJSHE-10-2015-0169;  ISSN: 1467-6370; WOS: 000402916000005;
 • August 2017: Premiul Asociației de Cooperare Cultural Educaționale Suceva pentru cartea Dinu V., Săvoiu G., Dabija DC, 2016. A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice. București: Editura ASE. 402 pagini, ISBN 978-606-505-34-0095-7, http://accesuceava.ro/premii/;
 • Noiembrie 2016: Diplomă de excelență pentru contribuții remarcabile la dezvoltarea Facultății de Administrarea Afacerilor în Limbi Străine, Academia de Studii Economice din București, România;
 • Decembrie 2015: Premiu al UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru finanțarea Învățământului Superior Cercetare Dezvoltare Inovare) PN-II-RU-ABIL-2015-2-0251 pentru obținerea atestatului de abilitare cu Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5982/4.12.2015;
 • Noiembrie 2015: Premiu al UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru finanțarea Învățământului Superior Cercetare Dezvoltare Inovare) PN-II-RU-PRECISI-2015-9-8846 pentru articolul Dabija D.C., Postelnicu C., Pop N.A., Methodology for Assesing the Degree of Internationalization of Business Academic Study Programmes, Amfiteatru Economic, 16 (37), 2014, pp.726-745, ISSN 1582-9146, e-ISSN 2247-9104, WOS:000344542400003;
 • Noiembrie 2015: Premiu al UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru finanțarea Învățământului Superior Cercetare Dezvoltare Inovare) PN-II-RU-PRECISI-2015-9-8844 pentru articolul Postelnicu C., Dinu V., Dabija D.C., Economic Deglobalization – from Hypothesis to Reality, Ekonomie a Management (E&M) / Economics and Management, 18 (2), 2015, pp.4-14, ISSN 1212-3609, e-ISSN 2336-5604; DOI: 15240/tul/001/2015-2-001; https://dspace.tul.cz/handle/15240/9102 WOS:000356905400001;
 • Ianuarie 2015: Premiul pentru Cercetare Științifică ca recunoaștere a realizărilor deosebite din anul 2014, Universitatea Babeș-Bolyai, 19 ianuarie 2015;
 • Decembrie 2014: Diplomă de excelență pentru contribuția deosebită și susținerea permanentă a activității revistei Amfiteatru Economic, cotată Thomson Reuters, Web of Science, nr. înregistrare 52/31.12.2014;
 • Decembrie 2014: Premiu al UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru finanțarea Învățământului Superior Cercetare Dezvoltare Inovare) PN-II-RU-PRECISI-2014-8-5015 pentru articolul: Swoboda B., Berg B., Dabija D.C., International Transfer and Perception of Retail Formats: A comparison Study in Germania and Romania, International Marketing Review, 31 (2), 2014, pp.155-180, ISSN 0265-1335; WOS:000334012200003:
 • Iunie 2012: Premiul I pentru cartea „Marketing internațional – Teorie și practică” – autori: Nicoale Al. Pop (coord.), Dan-Cristian Dabija, Ionel Dumitru, Corina Monica Pelău, Eva Cristina Petrescu acordată de către Asociația Facultăților de Economie din România;
 • Septembrie 2011: Diplomă pentru Participarea la Activitatea Asociației Filateliștilor Feroviari, acordată la 15 ani de existență, Iași 16.09.2011;
 • Noiembrie 2011: Premiu de popularitate (617 voturi) acordat în cadrul competiției Premiile în Educație ale Fundației Dinu Patriciu, categoria „Cercetătorul anului” (învățământ universitar) – finalist;
 • Iunie 1999: Premiu de excelență pentru absolvirea Colegiului Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca ca și Șef de Promoție cu cea mai mare medie generală – 9,93;

 

Calitatea de membru în boarduri editoriale de reviste și conferințe:

 • 2005: Membru în Comitetul de Organizare al Conferinței Internaționale The Impact of European Integration on the National Economy, Faculty of Economics and Business Administration, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, România, October 28 – 29, 2005;
 • 2009: Membru în Comitetul de Organizare al Conferinței Internaționale Marketing – from information to decision, 2nd Edition, 30 – 31st of October 2009;
 • 2010: Asistent de redacție pentru Virgil Madgearu Review for Economic Studies and Research (EBSCO, ProQuest, CEEOL, Cabells, Ulrichs, Google Scholar, Gale) http://www.econ.ubbcluj.ro/rvm/consiliu_editorial.php;
 • 2011: Recenzor pentru Management & Marketing Craiova, CNCSIS B+, (Ebsco, ProQuest, CEEOL, Cabells, Ulrichs) http://www.mnmk.ro/colegiu.php;
 • 2012: Membru în Comitetul de Organizare al Conferinței Internaționale Marketing – from information to decision, 5th Edition, 26th – 27th of October;
 • 2013: Editor Asociat și recenzor pentru Amfiteatru Economic (Thomson Reuters Web of Science, Scopus, EBSCO, ProQuest, DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus) http://www.amfiteatrueconomic.ro/BordEditorial_RO.aspx;
 • 2013: Membru în Comitetul Științific al Conferinței Internaționale Marketing – from information to decision, 6th Edition, 6– 7th of November;
 • 2013: Editor Asociat pentru Ecoforum (EBSCO, Cabells, ProQuest; CEEOL) http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/editorialTeam;
 • 2014: Editor Asociat al revistei Romanian Journal of Marketing (EBSCO, ProQuest, CEEOL) http://www.revistademarketing.ro/?operatie=redactie;
 • Mai 2014: Recenzor pentru Marketing Education Review (Taylor and Francis) http://www.marketingeducationreview.com/
 • 2014: Membru în Comitetul Științific al Conferinței Internaționale Marketing – from information to decision, 7th Edition, 7 – 8th of November;
 • 2014: Ad hoc Reviewer for Ekonomska Istrazivanja – Economic Research http://www.tandfonline.com/loi/rero20#.U29-IChVIUh;

Recenzor pentru European Marketing Academy Regional Conference, 2014 Katowice, Polonia; 2015 Conference Portugalia; Oslo 2016 Conference.

conf. univ. dr. George Lăzăroiu

Universitatea Spiru Haret, București.
Cercetător științific, Universitatea Waikato, Hamilton, Noua Zeelandă.
Director, The Social Science Research Unit, Washington, DC/The Cognitive Labor Institute, New York
Strategy editor Taylor & Francis/EPAT și SAGE/PFIE. Section editor Springer/EEPAT. Executive editor 9 reviste Scopus
13 aprilie 1974

Adresă, telefon, e-mail:
Str. Cuza Vodă 75A-24, București, 0744.143.745, lazaroiu@aa-er.org

Afiliere

Conf. univ. dr., Universitatea Spiru Haret, București.
Cercetător științific, Universitatea Waikato, Hamilton, Noua Zeelandă.
Director, The Social Science Research Unit, Washington, DC/The Cognitive Labor Institute, New York

Formarea profesională (educaţia):
2004 – Doctor în filosofie, Universitatea din București
2000 – Licențiat în filosofie, Universitatea din București

Evoluţia profesională (cariera) până în prezent:

2011– Conf. univ. dr., Universitatea Spiru Haret, București

2015– Conf. univ. dr., Academia de Studii Economice, București

2002–2010 Lect. univ. dr., Universitatea Spiru Haret, București

2016– Cercetător științific, Universitatea Waikato, Noua Zeelandă

2016– Director The Social Science Research Unit, Washington, DC/The Cognitive Labor Institute, New York

2009–2010 Director general-adjunct, Institutul Central de Cercetare Științifică, Universitatea Spiru Haret, București

2009– Cercetător științific, The Institute of Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Sciences, New York

Performanțe științifice:

 • 38 de produse indexate WoS (articole, reviews, proceedings papers).
 • Peste 100 de articole indexate Scopus, EBSCO și ProQuest.
 • 3 cărți publicate în SUA, având ca recenzori personalități științifice de top afiliate cu universități din SUA, Suedia, Franța, Irlanda, Noua Zeelandă, Islanda, Australia, Germania și Austria, și indexate în peste 2200 de cataloage KVK. Capitol într-o carte publicată la Springer. Încă două capitole în curs de apariție – la Springer și Palgrave.
 • Editor strategie Educational Philosophy and Theory (Taylor & Francis, WoS, IF 0.866)
 • Editor strategie Policy Future in Education (SAGE, WoS, ESCI).
 • Membru în comitetul de organizare al conferinței WoS Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Universitatea din Zilina (Slovacia).
 • Editor secțiune Springer/EEPAT.
 • Membru în comitetul Editors Collective (Noua Zeelandă și Australia)
 • Editor executiv 9 reviste indexate Scopus.
 • Recenzor pentru reviste WoS publicate de Wiley, SAGE și Emerald.
 • 899 de citări, majoritatea în EBSCO, ProQuest, Scopus și WoS.
 • Peste 150 de recenzii de carte indexate în EBSCO și ProQuest.
 • Comunicări prezentate la conferințe organizate de Harvard University, Western Michigan University, University of Glasgow, Paris-Sorbonne University, Philipp University of Marburg, Queen’s University Belfast, Wuhan University, etc.
 • Assistant Editor pentru cărți științifice scrise de Tibor R. Machan (Emeritus Professor, Auburn University; Professor, Chapman University), Michael A. Peters (Emeritus Professor, University of Illinois; Professor, University of Waikato), Thomas J. DiLorenzo (Loyola University Maryland), Walter E. Block (Loyola University New Orleans) și Anis H. Bajretarevic (Professor, University of Applied Sciences IMC–Krems)
 • Director de conținut editorial pentru the Addleton Dialogues project, coordonat de Michael A. Peters (Emeritus Professor, University of Illinois)
 • Am coordonat proiectul AAP Recent Philosophy Translation Project (2005–2008), ce a presupus traducerea a peste 2500 de pagini din filosofia analitică.

• Am colaborat cu peste 5000 de autori de la cele mai importante universități din lume (Harvard, Cambridge, Stanford, Yale, Princeton, Columbia etc.) ca editor executiv pentru 9 reviste Scopus.